„Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

Wraz z końcem września zakończyliśmy realizację projektu dla dzieci i młodzieży z gmin Czernice Borowe, Grudusk i Szydłowo pn. „Życie zdrowe to życie odlotowe”. ⛹️‍♀️ Projekt obejmował wyjazd do Warszawy do Muzeum Sportu i Turystyki, łącznie 42 godziny warsztatów profilaktycznych, 15 godzin warsztatów dla rodziców/opiekunów oraz 58,5 godziny zajęć rekreacyjno-sportowych.  Wszystkie… Czytaj więcej „Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

czytaj dalej

„Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

Wraz z końcem września zakończyliśmy realizację projektu dla dzieci i młodzieży z gmin Czernice Borowe, Grudusk i Szydłowo pn. „Życie zdrowe to życie odlotowe”. ⛹️‍♀️Projekt obejmował wyjazd do Warszawy do Muzeum Sportu i Turystyki, łącznie 42 godziny warsztatów profilaktycznych, 15 godzin warsztatów dla rodziców/opiekunów oraz 58,5 godziny zajęć rekreacyjno-sportowych.  Wszystkie… Czytaj więcej „Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

czytaj dalej

Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

Seniorzy z gminy Regimin w ramach uczestnictwa w projekcie „Ciechanowska koalicja seniorów” brali udział w warsztatach pn: „Komunikacja interpersonalna”, „Jak skutecznie działać w społeczności lokalnej” oraz „Sieciowanie organizacji senioralnych”.Cieszymy się, że seniorzy tak aktywnie w nich uczestniczyli.  *Projekt „Ciechanowska koalicja seniorów” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób… Czytaj więcej Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

czytaj dalej

Startujemy z projektem

Uruchomiliśmy projekt pn. „Trampolina zintegrowanego rozwoju”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym Kolorowa Trampolina. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w powiecie ciechanowskim oraz wyrównanie szansedukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.09.2021-31.07.2022. W ramach projektu planujemy: – doposażenie placówki… Czytaj więcej Startujemy z projektem

czytaj dalej