Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

Seniorzy z gminy Regimin w ramach uczestnictwa w projekcie „Ciechanowska koalicja seniorów” brali udział w warsztatach pn: „Komunikacja interpersonalna”, „Jak skutecznie działać w społeczności lokalnej” oraz „Sieciowanie organizacji senioralnych”.Cieszymy się, że seniorzy tak aktywnie w nich uczestniczyli.  *Projekt „Ciechanowska koalicja seniorów” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób… Czytaj więcej Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

czytaj dalej

Opis projektu

Cel projektu Zbudowanie sieci współpracy wśród seniorów zamieszkujących powiat ciechanowski, zrzeszonych w formalnych i nieformalnych organizacjach, jak również zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy seniorami a lokalnymi samorządami gminnymi oraz samorządem powiatu. Uczestnicy Grupą docelową w projekcie – bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 40 mieszkańców powiatu ciechanowskiego w wieku 60+, zrzeszonych w formalnych… Czytaj więcej Opis projektu

czytaj dalej