„Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”

Wraz z końcem września zakończyliśmy realizację projektu dla dzieci i młodzieży z gmin Czernice Borowe, Grudusk i Szydłowo pn. „Życie zdrowe to życie odlotowe”. ⛹️‍♀️ Projekt obejmował wyjazd do Warszawy do Muzeum Sportu i Turystyki, łącznie 42 godziny warsztatów profilaktycznych, 15 godzin warsztatów dla rodziców/opiekunów oraz 58,5 godziny zajęć rekreacyjno-sportowych.  Wszystkie zajęcia realizowane były w III grupach. Dzięki projektowi uczestnicy mieli częściowo zorganizowany czas wolny w wakacje, zaś na warsztatach prowadzonych przez specjalistów omówiona została profilaktyka uzależnień. Oprócz wspomnień dla uczestników, dla szerszego grona odbiorców opracowany został skrypt „Życie zdrowe to życie odlotowe – profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnik dla rodzica”, dostępny tutaj. Zachęcamy do korzystania z poradnika! Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku oraz z Gminą Szydłowo. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.