Kto może skorzystać? 

Osoba, która w okresie ostatnich 5 lat ucierpiała w wyniku przestępstwa a dokładniej:

Ofiary dłużników alimentacyjnych
Ofiary cyberprzemocy
Ofiary przemocy psychicznej i fizycznej
Ofiary przestępstw na tle seksualnym (tu czas popełnienia przestępstwa nie ma znaczenia)

Ofiary przestępstw gospodarczych (np. wyłudzenie kredytu)
Ofiary przestępstw komunikacyjnych
obywatele Ukrainy, którzy ucierpieli na skutek napaści wojennej
na ich kraj czyt. obywatele Ukrainy którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego 2022
inne osoby, których dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Co można uzyskać po zgłoszeniu

POMOC

Dodaj komentarz