Startujemy z projektem

Uruchomiliśmy projekt pn. „Trampolina zintegrowanego rozwoju”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym Kolorowa Trampolina.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w powiecie ciechanowskim oraz wyrównanie szans
edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.09.2021-31.07.2022.

W ramach projektu planujemy:

– doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt jak również przeprowadzenie prac adaptacyjnych, w tym utworzenie sali doświadczania świata oraz sali integracji sensorycznej,

– podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadry dydaktycznej placówki,

– realizację dodatkowych zajęć dla podopiecznych przedszkola, w tym m.in dogoterapii i hipoterapii.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze śródków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz