Katarzyna Szmit

Katarzyna Szmit – prezeska zarządu, autorka i koordynatorka projektów, doradca zawodowy, trener, pośrednik pracy. Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na olsztyńskim UWM oraz politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest również absolwentką zarządzania zasobami ludzkimi (UWM) oraz job-coachingu (Uniwersytet SWPS). Od kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym, zarówno jako… Czytaj więcej Katarzyna Szmit

czytaj dalej

Małgorzata Szmit

Malgorzata Szmit – mgr inż. ekonomii, swoją karierę zawodową zaczynała od pracy w szkole jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Następnie rozpoczęła szlifowanie umiejętności księgowych i tak zostało do dziś. Z Fundacją związana niemal od początku jej istnienia. To ona, obecnie już w ramach własnej działalności, dla Fundacji księguje, „kadruje”, nalicza, wylicza,… Czytaj więcej Małgorzata Szmit

czytaj dalej

Dominika Kosiorek

Dominika Kosiorek– pracownik merytoryczny z najdłuższym stażem , koordynator projektów, animator lokalny. Dominika to absolwentka kierunków administracja oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej pierwsze doświadczenia zawodowe skupiały się wokół sprzedaży. Z Fundacją jest związana od 2017 roku, kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku spec.… Czytaj więcej Dominika Kosiorek

czytaj dalej

Karolina Dąbrowska

Karolina Dąbrowska – koordynatorce projektów, animatorce lokalnej, pośredniku pracy, szkoleniowcu. Absolwentka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, z dodatkową wiedzą z zagadnień logopedycznych. Przez wiele lat jednak związana ściśle z sektorem prywatnym, głównie z administracją i sprzedażą, a od 2018 roku zaangażowana w działanie organizacji pozarządowej. W Fundacji pełni… Czytaj więcej Karolina Dąbrowska

czytaj dalej

Anna Ostaszewska

Anna Ostaszewska – koordynator projektów. Ukończyła studia na kierunku biotechnologia oraz ochrona środowiska, jednak od początku swojej kariery zawodowej związana jest z pozyskiwaniem dofinansowań unijnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Parku Naukowo-Technologicznym tworząc wnioski o dofinansowanie. Od 2019 r. pracuje w Fundacji reGeneracja zaczynając jako asystent administracyjny oraz animator lokalny. Obecnie… Czytaj więcej Anna Ostaszewska

czytaj dalej

Natalia Jaroszewska

Natalia Jaroszewska – studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na kierunku administracja o specjalności zamówienia publiczne. Swoją przygodę w Fundacji rozpoczęła stażem zawodowym w 2021 r. na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. Obecnie zajmuje stanowisko specjalisty ds. administracji. Do jej obowiązków należy administracyjna obsługa biura oraz pomoc w bieżącej obsłudze projektów.

czytaj dalej