O FundacjiFundacja reGeneracja to miejsce rozwoju i możliwości. Miejsce w którym staramy się pomagać budować innym lepszą przyszłość dla siebie i dla swojego otoczenia. Misją Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja jest wspieranie w zmianie i rozwoju, w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych oraz przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obywatele Youtra - tu jesteśmy! Ciechanowsko - przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży

Aktualności