Fundacja reGeneracja to miejsce rozwoju i możliwości. Miejsce w którym staramy się pomagać budować innym lepszą przyszłość dla siebie i dla swojego otoczenia.

Misją fundacji od początku jest wspieranie rozwoju młodzieży, stwarzanie im możliwości do uczenia się nowych umiejętności w sposób atrakcyjny, kreatywny, niestandardowy. Zależy nam, aby młodzi ludzie odnajdywali z nami radość i pasję. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom stawali się świadomymi młodymi obywatelami, przyszłymi przedsiębiorcami, wykwalifikowanymi pracownikami, którzy z zaangażowaniem będą realizować cele zawodowe i społeczne.