Fundacja reGeneracja to miejsce rozwoju i możliwości. Miejsce w którym staramy się pomagać budować innym lepszą przyszłość dla siebie i dla swojego otoczenia.

Misją Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja jest wspieranie w zmianie i rozwoju, w szczególności dzieci, młodzieży, osób starszych oraz przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • Chcemy przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, angażujący i wychodzący poza schemat tradycyjnego nauczania.
  • Pragniemy zmieniać oblicze obszarów wiejskich aktywizując młodzież, seniorów i zachęcać ich do większego udziału w życiu społecznym.
  • Dążymy do rozwijania przedsiębiorczości wśród młodzieży i zwiększania świadomości finansowej wśród wszystkich grup społecznych.
  • Staramy się dawać możliwość młodzieży oraz osobom dorosłym rozwijać się w środowisku międzynarodowym, dzięki czemu będą zdobywać praktyczne umiejętności jak również nawiązywać cenne znajomości.
  • Mamy na celu wspieranie osób dorosłych w podejmowaniu zatrudnienia oraz uczeniu się przez całe życie.