ul. Krótka 11
06-400 Ciechanów

tel. 780 073 252
biuro@regeneracja.org.pl
biuro czynne w godz. 8:00-16:00

Katarzyna Szmit – Prezeska Fundacji

katarzyna@regeneracja.org.pl

Małgorzata Szmit – dział księgowości

finanse@regeneracja.org.pl

Dominika Kosiorek – koordynatorka projektów

dominika@regeneracja.org.pl

Karolina Dąbrowska – koordynatorka projektów

karolina@regeneracja.org.pl

Anna Ostaszewska – koordynatorka projektów

anna@regeneracja.org.pl

Natalia Jaroszewska – asystent koordynatora

natalia@regeneracja.org.pl