Obywatele Youthra w Ciechanowie. Robimy krok do przodu.

Właśnie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu dla uczniów ciechanowskich szkół ponadpodstawowych.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie zaangażowania członków organizacji młodzieżowych z powiatu ciechanowskiego w wieku 15-19 lat w życiu publiczne do czerwca 2025r. poprzez wzrost świadomości obywatelskiej uczniów, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie uczestnictwa w dyskursie publicznym, wzrost partycypacji
społecznej młodzieży, wzrost zaangażowania młodzieży w wywieranie wpływu na kształtowanie polityk lokalnych, upowszechnianie i popularyzację wiedzy na temat aktywności społecznej młodzieży.