Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 19.07.2023r. dot. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””. Poniżej Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: *Projekt „Zmiana – zacznij od siebie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na… Czytaj więcej Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie”

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie” W związku z realizacją projektu „Zmiana – zacznij od siebie”* Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja poszukuje Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie” Więcej szczegółów pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167179 *Projekt „Zmiana… Czytaj więcej ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie”

czytaj dalej

Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””.

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2023r. dot. „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””. Poniżej Protokół postępowania o udzielenie zamówienia: *Projekt „Zmiana – zacznij od siebie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu… Czytaj więcej Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””.

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””

plakat projektu z informacją o zamieszczeniu zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

W związku z realizacją projektu „Zmiana – zacznij od siebie”* Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja poszukuje Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia edukacyjno-rozwijające dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie”” – osób z otoczenia dorosłych uczestników ww. projektu. Więcej szczegółów pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161903 *Projekt „Zmiana – zacznij od… Czytaj więcej ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””

czytaj dalej

Zmiana – zacznij od siebie

plakat projektu

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja i Gmina Miejska Ciechanów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizują projekt pn. „Zmiana – zacznij od siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie… Czytaj więcej Zmiana – zacznij od siebie

czytaj dalej