AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”

Nastąpiła aktualizacja zapytania ofertowego w trybie zasad konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2” Więcej szczegółów pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166351?sekcja=ogloszenie&fbclid=IwAR3yzOK6Jz5Fn0ecEgMZ0Ir4kcJaGTy1AdSePiZzaKfINxrIUTu0QRZYu8g

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych” dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”

W związku z realizacją projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”* Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja poszukuje Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”. Więcej szczegółów pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166351?fbclid=IwAR3YuXD4PoKMeB8TYdbC3gzWeAJOqVTPrfEvvUd6_Rw_weTnL3MDBSsWC1I

czytaj dalej