Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku

Poniżej załączamy opis oraz formularz przedmiotu zamówienia, jakim jest prowadzenie punktu porad specjalistycznych dla uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”.