ZAPYTANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów

plakat

W związku z realizacją projektu „Budujemy kadrę przyszłości” Fundacja edukacyjno-sportowa reGenercja poszukuje Wykonawcy, który przeprowadzi Szkolenia i warsztaty dla uczestników projektu. W załączeniu szczegóły:

Link do Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51754

Zapytanie ofertowe – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

*Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz