W jaki sposób rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży? My wiemy :-)

autor tekstu: Natalia Olszewska

„Termin „przedsiębiorczość” został po raz pierwszy użyty w XVIII wieku przez ekonomistę Richarda Cantillona (1959). Autor traktował przedsiębiorczość jako zjawisko gospodarcze, w którym: istnieją grupy właścicieli ziemskich, przedsiębiorców i pracowników. Według autora przedsiębiorcami były te osoby, które potrafiły czerpać korzyści z różnicy cen na rynku. Według klasyfikacji M. Bartnickiego cechy osoby przedsiębiorczej to: inicjatywa, kreatywność, podejmowanie ryzyka, tolerancja niepewności, umiejętności społeczne, sprawne rozwiązywanie problemów, elastyczne myślenie i działanie, potrzeba osiągnięć, wyobraźnia, wizja rozwoju, samodzielność, nauka uczenia się, przywództwo, konsekwencja. Postawa przedsiębiorcza może być wykorzystywana na wielu płaszczyznach, dlatego tak ważne jest, aby szerzyć ją wśród młodzieży. Z całą pewnością będzie miało to pozytywny wpływ na ich przyszłe funkcjonowanie na rynku pracy – czy to w roli osób zatrudnionych, czy też przedsiębiorców.”*

Przeprowadziliśmy test predyspozycji przedsiębiorczych wśród młodzieży w wieku 14-16 l. uczącej się w dwóch ciechanowskich szkołach. Wynika z nich, że 20% osób piszących test ma te predyspozycje. Część uczniów kończyła pierwszą klasę szkoły średniej, w której jest realizowany przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”. Pomimo to, nie było widać rozbieżności wyników między nimi a uczniami, którzy jeszcze tego przedmiotu nie mieli. Spowodowane jest to tym, że w ramach lekcji uczniowie dostają „suche” fakty.  Zyskują wiedzę, ale nie uzdolnienia przedsiębiorcze. Do tego potrzebna jest praktyka. Dzięki działaniom pozaszkolnym, młodzież dostaje szanse na wypracowanie lub poszerzenie postawy przedsiębiorczej. 

Jednym z takich działań jest gamifikacja. Z definicji zasięgniętej ze strony www.enauczanie.com,  polega ona na wykorzystaniu mechanizmów stosowanych w grach (fabularnych, komputerowych) do zwiększenia zaangażowania uczestników (np. uczniów, pracowników). Pozwala na skuteczne motywowanie do uczenia się nawet rzeczy uważanych za nudne, żmudne lub rutynowe (jak np. pamięciowe opanowywanie faktów, słówek itp.). Opiera się na działaniu szeregu różnych czynników motywacyjnych takich jak np. współpraca i rywalizacja, pokonywanie wyzwań oraz kolejnych i osiągalnych poziomów trudności, kolekcjonowanie punktów.

Od kilku lat realizujemy projekty, dzięki którym uczestnicy mają okazję wziąć udział w symulacji gry „Business play”. Narzędzie to zostało wykorzystane m.in. w takich projektach jak: „Przedsiębiorcy Yout(h)ra- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej z powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego”, „Przedsięborcy Youthra. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ciechanowskiej młodzieży gimnazjalnej”  oraz „Must have człowieka sukcesu, czyli jak być przedsiębiorczym”. Widząc jak bardzo wartościowa jest ta gra, nie zatrzymujemy się i dalej realizujemy projekty z jej wykorzystaniem. Miesiąc temu zakończyliśmy projekt „Zostań mistrzem przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Ciechanów, w ramach którego uczniowie ciechanowskich szkół odbyli krótkie szkolenie wprowadzające na temat prowadzenia przedsiębiorstwa oraz ośmiogodzinną rozgrywkę gry „Business play”. Rozgrywka składała się z kilku etapów:
Pierwszym etapem było otrzymanie pakietu gracza. W jego skład wchodziły m.in.: zasoby gotówkowe (np. w formie dotacji), rachunek zysków i strat, plansza, kalkulator. Każdy gracz nadał swojemu przedsiębiorstwu nazwę, dobrał pracowników, siedzibę biura… czyli jak w życiu!
Drugi etap symulacji to już prawdziwe emocje! Rywalizacja. Strategia. A przede wszystkim nauka. Na bieżąco poruszane były aspekty prawne, kwestie płynności finansowej czy motywacji pracowników. Uczestnicy negocjowali ze sobą, handlowali lub też konkurowali. Dzięki „mini wykładom” prowadzonym przez trenerów, uczestnicy zdobywali niezbędną wiedzę oraz wzajemnie motywowali się do tego, aby znaleźć rozwiązanie problemu.
Ostatnim etapem rozgrywek było podliczenie wyników finansowych wszystkich przedsiębiorstw i oczywiście ogłoszenie zwycięzców rozgrywek.
Dzięki przeprowadzonym ankietom ewaluacyjnym, wiemy, że taki sposób na szerzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jest doskonałym narzędziem.
Dlatego nie zamierzamy poprzestać na tych kilku projektach i z pewnością takie wydarzenia jeszcze będą realizowane. Obserwujcie nasz Funpage na Facebook’u oraz na Instagramie, tam pojawią się informacje o naborze do następnych projektów.

 *Fragment artykułu Wioletty Sołtysiak „ANALYSIS OF FACTORS SHAPING ENTREPRENEURIAL ATTITUDES OF STUDENTS”