Szkolenie zawodowe – III edycja

We październiku uczestnicy III projektu „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo” brali udział w szkoleniach zawodowych Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych ,Pracownik gospodarczy oraz Sprzedawca. Kierunki kształcenia zawodowego zostały określone podczas spotkań z doradcą zawodowym na podstawie analizy lokalnego rynku pracy. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń a także certyfikaty. To cenne wsparcie dla uczestników, które pomoże im znaleźć zatrudnienie.

Projekt „Społecznie aktywni, skuteczni zawodow” jest współfinansowany ze środków EFS  w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS

Dodaj komentarz