Projekt? To proste!!!

Uczestniczki weekendowego szkolenia zdobyły wiedzę z zakresu pisania projektów oraz ich skutecznej realizacji.

W szkoleniu wzięło udział 21 kobiet z terenu 6 gmin powiatu ciechanowskiego i przasnyskiego. Pierwszego dnia uczestniczki brały udział w zajęciach, podczas których uczyły się formułowania posłów na projekt oraz zasad pracy metodą projektową. Poza tym zdobywały wiedzę z diagnozy potrzeb uczestników i grupy docelowej, a także z formułowania celów i rezultatów. W niedzielę przedstawicielki 7 stowarzyszeń nabywały umiejętności z zakresu planowania zadań do realizacji oraz konstruowania budżetu. Poznały również różnice pomiędzy projektem a wnioskiem, a także oczekiwania grantodawców i zasady aplikowania o środki. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, co pozwoliło poznać uczestniczkom jak zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.

Dodaj komentarz