Pora na Seniora – wzrost aktywności społecznej seniorów z Ciechanowa

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja społeczna mieszkańców Ciechanowa w wieku powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie im warunków do samodzielnego działania na rzecz przedstawicieli swojego pokolenia jak również innych członków lokalnych społeczności. Pragniemy dzięki realizacji projektu, w oparciu o grupę aktywnych seniorów poszczególnych osiedli na terenie miasta i zachęcić ich do aktywnego działania na rzecz swoich współmieszkańców. 

Udział w działaniach projektu przewidziany jest dla 24 mieszkańców Ciechanowa w wieku powyżej 60 roku życia.

W ramach realizowanego projektu zostanie zorganizowany:

  • warsztat z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • trening motywacyjny;
  • warsztat z zakresu zdrowego odzywiania;
  • warsztat z profilaktyki prozdrowotnej;
  • impreza integrująca społeczność senioralną.

Uczestnikom zapewnimy materiały szkoleniowe oraz poczestunek w trakcie spotkań.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy.

Dodaj komentarz