Podsumowanie działań projektowych „MAMY MOC!”

Koniec 2022 roku to zakończenie zaplanowanych działań w projekcie „MAMY MOC!” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 😊😊😊

W 2022 roku:

🟥zakończyliśmy I edycję projektu w powiecie żuromińskim i rozpoczęliśmy II edycję w powiecie ciechanowskim;

🟥przeprowadziliśmy 8h wykładów wprowadzających w zagadnienia związane z realizacją projektu;

🟥zrealizowaliśmy 12h warsztatów pn. „Stowarzyszenie?” i 16h warsztatów pn. „Wolontariat?” dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami;

🟥zorganizowaliśmy 12h spotkań grup integrująco-motywujących dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami;

🟥przeprowadziliśmy 60h warsztatów dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami;

🟥zapewniliśmy 60h wsparcia psychologa w Punkcie spotkań indywidualnych;

🟥rozpoczęliśmy rekrutacje do III edycji.

Działo się sporo, a w 2023roku będzie działo się jeszcze więcej, bo rusza nowa edycja w powiecie przasnyskim 😊😉😊

stay tuned

#osobyzniepełnosprawnościami #rodzice #NOWEFIO