Podejmowane działania w ramach projektu „Lepszy start!”

Czas na przypomnienie Wam o działaniach w projekcie pn. „Lepszy start!”

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Parafia Świętej Rodziny w Mławie⛪

Wszystko dzieje się dla dzieci uczęszczających do Przedszkole Dzieciątka Jezus👧🧒

W ramach projektu:

✔ dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych z zakresu integracji sensorycznej, hipoterapii, zajęciach Metodą Krakowską oraz w treningu kompetencji społecznych;

✔ powstały trzy nowe sale terapeutyczno-dydaktyczne: sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata oraz sala logopedyczna;

✔ zakupiono doposażenie do placówki;

✔ kadra przedszkola podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych;

✔ utworzono 10 miejsc wychowania przedszkolnego.

Możliwości jakie daje projekt są wspaniałe ☺️😁 Dajcie znać czy się z nami zgadzacie 😁😎

Poniżej filmik przedstawiający zajęcia naszych najmłodszych uczestników 👇👇

*Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.