O projekcie

Projekt „Zintegrowana sieć wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z terenu gminy Opinogóra Górna” jest realizowany w w oparciu o umowę partnerską z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Celem naszego projektu jest wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zamieszkujących terytorium gminy Opinogóra Górna, poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, aktywizację społeczno-zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej. Wsparcie kierowane jest do grupy kobiet oraz mężczyzn korzystających z usług pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych. 

Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej, stworzonej indywidualnie dla każdego uczestnika, obejmującą wsparcie socjalne, usługi asystenckie, szkolenia, warsztaty, poradnictwo rodzinne, aktywizację społeczną oraz aktywizację zawodową.

Dzięki projektowi uczestnicy mogą wziąć udział w darmowych szkoleniach, poradnictwie specjalistycznym, warsztatach zawodowych, a także imprezach integracyjnych.

Rekrutacja prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze, znajdującym się przy ul. Krasińskiego 4.

Dokumenty rekrutacyje:

1. Regulamin rekrutacji

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Oświadczenie uczestnika projektu

Dodaj komentarz