Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości Społecznej Madryt 2023

W dniach 23 – 26 października, zebrani przez Fundację Regeneracja przedstawiciele różnych środowisk związanych z przedsiębiorczością społeczną wzięli udział w Międzynarodowym Forum Projektu SESI (Social Entrepreneurship as an Enabler of Social Inclusion) w Madrycie.

Fundację Regeneracja, partnera Projektu, reprezentował Paweł Pyrzyński, lider grupy. Wraz z nim, w Forum wzięli również udział: dr Katarzyna Szymańska ze Społecznej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Ewa Kraszewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Nasielsku oraz Daniel Prędkopowicz – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy.

Projekt #SESI, realizowany w ramach Programu Erasmus+, zakłada, że dzięki przedsiębiorczości społecznej osób młodych, głównie z mniejszych miast i wsi, można skutecznie walczyć z wykluczeniem społecznym.

Pierwszego dnia Forum, uczestnicy z Belgii, Hiszpanii, Polski oraz Rumunii mieli okazję wzajemnie się poznać oraz zgłębić założenia Projektu i samego Forum. Zbudowaliśmy wielką oś czasu na której umieściliśmy ważne wydarzenia z życia każdego z uczestników, tworząc tym samym wspólną, różnorodną i wielowątkową historię.

Dzień drugi to intensywna praca, którą rozpoczęliśmy od wysłuchania wystąpień osób, które na co dzień zajmują się przedsiębiorczością społeczną. Rachida Justo z Uniwersytetu IE w Madrycie podzieliła się z nami wiedzą i doświadczeniem w łączeniu przedsiębiorczości społecznej z innowacjami. Następnie, Karla Estrada z Fundacji Nantik Lum oraz Pilar Garcia z ONG Cesal opowiedzieli o tym, jak podejmowanie inicjatywy przez osoby młode skutecznie wpływa na rozwój gospodarczy wspólnot.

Również drugiego dnia Forum, rozpoczęliśmy pracę w czterech międzynarodowych grupach. Wymienialiśmy w nich informacje dotyczące przedsiębiorczości społecznej w naszych krajach, dzieląc je na spostrzeżenia, zasoby, dobre praktyki i wyzwania. Podczas podsumowania, liderzy przedstawili wnioski członkom pozostałych grup.

Po lunchu, Rocio Nogales Muriel z Sieci Badawczej EMES przedstawiła uczestnikom statystyczny obraz sektora przedsiębiorstw społecznych w Europie a Daniela Pavlova ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców SANNAS opowiedziała o tym, w jaki sposób współpraca i współdzielenie zasobów mogą przyczyniać się do promocji i rozwoju przedsiębiorczości włączającej. Ciekawym przykładem był „bank godzin”, czyli forma wymiany usług przez członków sieci, oparta na zasadzie wzajemności.

Dzień zakończył się warsztatami poetyckimi i sieciowaniem, prowadzonymi przez Rocio Muriel z EMES.

Dzień trzeci Forum rozpoczęliśmy w sercu Madrytu od wizyt studyjnych, oglądając przedsiębiorczość społeczną w działaniu. Zespół z Polski przeprowadził energetyzującą rozgrzewkę, w którą udało się zaangażować wszystkich uczestników.

Pierwszym punktem wizyty było zwiedzanie przedsiębiorstwa społecznego ECOOO, zajmującego się m.in. odnawialnymi źródłami energii. Luis Esteban Rubio, zajmujący się w ECOOO zarządzaniem projektami z obszaru ekonomii społecznej i solidarnej, zaprezentował nam profil działalności firmy. Świadczy ona kompleksowe usługi w zakresie OZE: projektowanie, sprzedaż i instalacja instalacji fotowoltaicznych, tworzenie i zarządzanie grupami prosumenckimi i spółdzielniami energetycznymi (grupowe zakupy i sprzedaż energii elektrycznej),doradztwo w zakresie OZE, przeprowadzanie audytów energetycznych,  wynajmowanie przestrzeni biurowej dla freelancerów oraz prowadzenie innowacyjnej Szkoły Aktywizmu Biznesowego, w której dzieci i młodzież uczą się przedsiębiorczości społecznej i społecznie odpowiedzialnej.

Następnie, spacerkiem przez słoneczny Madryt, udaliśmy się do Espacio Afro – przestrzeni wymiany myśli dla pochodzących z Afryki mieszkańców Hiszpanii. Afro to nie tylko przestrzeń związana z kulturą – muzyką, teatrem, sztuką czy literaturą, ale także przedsiębiorstwo społeczne, oferujące wynajem przestrzeni – sale wykładowe, przestrzeń do pracy a nawet studio fotograficzne.

Lunch zjedliśmy w prowadzonej przez spółdzielnię socjalną restauracji wegańskiej El fogón verde, w której wszystkie wykorzystywane produkty pochodzą z upraw ekologicznych.

Kolejne godziny spędziliśmy spacerując po Madrycie, chłonąc jego magiczną różnorodność i klimat.

W drugiej części dnia, Partner Projektu SESI, Espacio Geranios zaprosił nas do swojej przestrzeni coworkingowej, w której pracują zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, ale także wiele firm z branży IT, spożywczej, ekologicznej, energetycznej oraz edukacyjnej.

Dzień zakończyliśmy spotkaniem z Cris Balbas z Escuelab, która opowiedziała nam o tym, jak nowoczesne technologie, nauka i innowacje mogą wspomagać rozwój przedsiębiorczości społecznej. Escuelab prowadzi warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci – realizując je w ramach działalności odpłatnej, gromadzi środki na prowadzenie ich nieodpłatnie w środowiskach osób defaworyzowanych.

Sesję wniosków i podsumowań dnia poprowadził Paweł Pyrzyński z naszej Fundacji.

Dzień czwarty, ostatni dzień Forum, rozpoczęliśmy od rozgrzewki przeprowadzonej przez przedstawicieli AIDE z Rumunii.

Po rozgrzewce, Cristina Gómez ze Stowarzyszenia Jump the Line opowiedziała jak angażowanie w sport (koszykówkę) może zmieniać lokalne społeczności i przestrzeń na lepsze. Stowarzyszenie tworzy lub odnawia boiska do koszykówki, maluje murale, zmienia przestrzeń wokół nich, prowadzi treningi oraz organizuje turnieje.

Kolejni prelegenci – Africa Rodriguez, pracująca w Anceu Coliving, Rural Hackers oraz European Creative Hubs Network oraz Diego Tomas z Genion opowiedzieli nam o przedsiębiorczości osób młodych oraz innowacjach społecznych na obszarach wiejskich.

Ostatnie wystąpienie, przeprowadzone przez Irene Rubiera z agencji kreatywnej Turba oraz Cesara Valdervirę z Youth Business Spain, dotyczyło narzędzi i kampanii służących stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej osób młodych w lokalnych społecznościach oraz w organizacjach młodzieżowych.

Podsumowanie dnia przeprowadziła Fundacja AIDEz Rumunii. Uczestnicy opowiedzieli sobie nawzajem jaką wartość stanowiło dla nich Forum i co udaje im się z niego wynieść.

Forum zakończyliśmy podsumowaniem i dyskusją o kolejnych działaniach w Projekcie SESI, m.in. stworzeniu aplikacji mobilnej pomagającej młodym przedsiębiorcom i potencjalnym młodym przedsiębiorcom w odnalezieniu się w zagmatwanej i czasem trudnej rzeczywistości ekonomicznej i społecznej ich krajów oraz całej Unii Europejskiej.

Forum Projektu SESI stanowiło wspaniałą okazję do wymiany myśli oraz zdobycia nowej wiedzy i poszerzenia perspektywy z obszaru przedsiębiorczości społecznej. Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Autor:Paweł Pyrzyński