Katarzyna Szmit

Katarzyna Szmit – prezeska zarządu, autorka i koordynatorka projektów, doradca zawodowy, trener, pośrednik pracy.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu historii na olsztyńskim UWM oraz politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest również absolwentką zarządzania zasobami ludzkimi (UWM) oraz job-coachingu (Uniwersytet SWPS).

Od kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym, zarówno jako pracownik, jak i wolontariusz.

Po latach zdobywania doświadczeń w sektorze ngo postanowiła stworzyć organizację, dzięki której będzie mogła wspierać i rozwijać innych w oparciu o swoją wizję i wartości.

W ten sposób w 2014 roku powstała Fundacja reGeneracja, którą od tamtego czasu niestrudzenie rozwija razem ze swoim dream teamem.

Dodaj komentarz