Informacje o projekcie

Właśnie rozpoczęliśmy działania w ramach nowego projektu – „Nie dla wykluczenia – aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Opinogóra Górna”. 

Projekt ten, podobnie jak ostatni, realizowany jest w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opinogórze. Jego celem jest wsparcie dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Opinogóra Górna, poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi aktywizację społeczno – zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej. Skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, w tym do osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt jest realizowany w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, stworzonej indywidulanie dla każdego uczestnika projektu, z wykorzystaniem kontraktu socjalnego. Ścieżka obejmuje wsparcie socjalne, szkolenia, warsztaty, poradnictwo prawne, aktywizację społeczną i edukacyjną dla wszystkich uczestników projektu oraz aktywizację zawodową. 


Realizowany projekt jest odpowiedzią na diagnozowane problemy osób znajdujących się pod opieką GOPSu w Opinogórze Górnej, przygotowaną w oparciu diagnozę potrzeb i barier potencjalnych uczestników.

Rekrutację do projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze, znajdującym się przy ul. Krasińskiego 4.

Dokumenty rekrutacyje:

1. Regulamin rekrutacji

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dodaj komentarz