Podsumowanie projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”

kolaż zdjęć, ludzie, warsztaty

Dzień 15.12.2022r. jest dniem kończącym realizację projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”, którego celem było włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy poprzez przeprowadzenie: 60h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; 30h warsztatów z autoprezentacji; 30h warsztatów z Nowoczesnych metod poszukiwania pracy; 180h indywidualnych konsultacji z job-coachem; 180h indywidualnych konsultacji z… Czytaj więcej Podsumowanie projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”

czytaj dalej

Działania w „Zawodowej reGeneracji osób z niepełnosprawnościami”

Październik był bardzo intensywnym miesiącem dla uczestników projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”. W tym krótkim czasie spotkali się z: ❗ doradcą zawodowym; ❗ job-coachem; ❗ pośrednikiem pracy; oraz uczestniczyli w warsztatach aktywizujących o tematyce: ▶ autoprezentacja ▶ nowoczesne metody poszukiwania pracy. A to jeszcze nie koniec, bo w listopadzie… Czytaj więcej Działania w „Zawodowej reGeneracji osób z niepełnosprawnościami”

czytaj dalej

„Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” – Czas START!!!

Koniec lipca to czas, kiedy wystartował nasz nowy projekt „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału. Poniżej najważniejsze informacje oraz dokumenty. Celem głównym realizacji zadania publicznego jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy zamieszkujących tereny 3 powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, przasnyskiego oraz żuromińskiego, poprzez doradztwo zawodowe,… Czytaj więcej „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” – Czas START!!!

czytaj dalej