Podsumowanie projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”

kolaż zdjęć, ludzie, warsztaty

Dzień 15.12.2022r. jest dniem kończącym realizację projektu „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”👨‍🦼🧑‍🦽👩‍🦽👩‍🦯, którego celem było włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy 🧑‍🌾👩‍🍳👷‍♀ poprzez przeprowadzenie:

🔵 60h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym;

🔵 30h warsztatów z autoprezentacji;

🔵 30h warsztatów z Nowoczesnych metod poszukiwania pracy;

🔵180h indywidualnych konsultacji z job-coachem;

🔵 180h indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy.

Dzięki ww. działaniom część osób znalazła zatrudnienie, a pozostała część – została zmotywowana do jej poszukiwania 👍👍👍

*Zadanie publiczne „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga#MCPSpomaga#programywsparcia#solidarnośćmazowiecka#MCPS

Podsumowanie Zawodowa reGeneracja