Nowy projekt – czas START! Pełni zaangażowania, sprawni społecznie!

Sierpień to miesiąc, w którym startujemy z nowym projektem „Pełni zaanagażowania, sparwni społecznie” dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Projekt skierownany jest do osób niepełnosprawnych i rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszukjących powiaty: ciechanowski, mławski i żuromiński. W ramach projektu oferujemy: spotkania w grupach integrująco-motywujących, warsztaty tematyczne: „Stowarzyszenie?”, „Wolontariat?”, poczęstunek na… Czytaj więcej Nowy projekt – czas START! Pełni zaangażowania, sprawni społecznie!

czytaj dalej