Zostań Mistrzem Przedsiębiorczości !!!

    Inicjatywa ma na celu zachęcić młode osoby, które za chwilę będą kreować swoje życie zawodowe, do przedsiębiorczego myślenia, zmotywować do poszerzania swoich horyzontów oraz do otwierania własnych firm.

Projekt kierowany jest do pierwszych klas technikum jednej z ciechanowskich szkół- Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema (4 klasy, w sumie 120 osób) oraz ósmych klas ze Szkoły Podstawowej nr. 5 w Ciechanowie im. Władysława Broniewskiego.

Uczniowie klas pierwszych szkoły średniej uczęszczają na przedmiot podstawy przedsiębiorczości, więc rozszerzą swoje umiejętności i wiedzę w temacie przedsiębiorczości, zaś dla uczniów ze szkoły podstawowej będzie to pierwszy etap zdobywania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

W tym celu przeprowadzone będą rozgrywki „Business Play”.  Gra jest symulacją prowadzenia własnych firm i prosperowaniem ich finansami. Cel będzie osiągnięty poprzez realizację cyklu projektowego, na który będą składać się 4 etapy.

Dodaj komentarz