„Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami” – Czas START!!!

Koniec lipca to czas, kiedy wystartował nasz nowy projekt „Zawodowa reGeneracja osób z niepełnosprawnościami”.

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału. Poniżej najważniejsze informacje oraz dokumenty.

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w rynek pracy zamieszkujących tereny 3 powiatów województwa mazowieckiego: ciechanowskiego, przasnyskiego oraz żuromińskiego, poprzez doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, indywidualne spotkania z job coachingu, przeprowadzenie warsztatów aktywizujących a także prowadzenie pośrednictwa pracy, które mają przygotować uczestników do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.

W ramach zadania uczestnicy skorzystają z:

  • Opracowania indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej;
  • Warsztatów aktywizujących (1. Autoprezentacja; 2. Nowoczesne metody poszukiwania pracy);
  • Job coachingu;
  • Pośrednictwa pracy.

Otrzymają:

– zajęcia z wyspecjalizowaną kadrą,

– materiały szkoleniowe,

– poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • pod numerem telefonu 780 073 252, w tym wiadomości SMS
  • e-mailem: biuro@regeneracja.org.pl
  • osobiście w biurze projektu przy ul. Krótkiej 11 w Ciechanowie
  • przez Messengera Fundacji reGeneracja

Udział w projekcie jest bezpłatny 🙂

Dokumenty projektowe:

Serdeczne podziękowania dla ks. Bogdana Kołodziejskiego za przetłumaczenie tekstu na język migowy i zmontowanie nagrania video.