Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku

Poniżej załączamy opis oraz formularz przedmiotu zamówienia, jakim jest wyłonienie Wykonawcy do prowadzenia Warsztatów rozwijających umiejętności kreatywne dla dzieci i młodzieży – dla 40 uczestników projektu „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol.2”.