Zapraszamy do udziału w II edycji projektu!

Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do II edycji projektu – „Aktywni mieszkańcy Bieżunia”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem i Gminą Bieżuń/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieżuniu oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS, który realizujemy od października 2020. 

Celem projektu jest wsparcie w aktywizacji społeczno-zawodowej 30 (21K,9M), mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Bieżuń poprzez realizację indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno-zawodowej w okresie 01.10.2020-31.10.2021.

W drugiej edycji projektu zrekrutowanych zostanie 15 osób.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane na rzecz uczestników projektu:

1.Aktywna integracja społeczna

2. Punkt wsparcia specjalistyczego obejmujący indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogicze, prawne lub inne oraz spotkania grup  samopomocowych

3. Akademia umiejętności uniwersalnych i kompetencji społecznych obejmująca trening kompetencji społecznych oraz trening radzenia sobie ze stresem

4. Aktywizacja edukacyjna obejmująca kurs prawo jazdy kat. B oraz szkolenia zawodowe

5. Aktywizacja zawodowa obejmująca doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe 

Rekrutacja prowadzona jest przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieżuniu, znajdującym się przy ul. Warszawska 2.

Dokumenty rekrutacyje:

1.Regulamin projektu

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Formularz rekrutacyjny

Projekt „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 391 044,20 zł. 

Dodaj komentarz