Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021r. dot. szkoleń zawodowych dla uczestników III edycji projektu „Q zmianom na lepsze”. W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Projekt „Q zmianom na lepsze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz