Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności – Przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2021r. dot. szkoleń zawodowych dla uczestników III edycji projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada”. W załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty III edycja

Projekt „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz