Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności – Projekt

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2021r. dot. szkoleń i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”. W załączeniu Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

*Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz