Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – przeprowadzenie szkoleń i warsztatów „Akademia umiejętności uniwersalnych”

plakat

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2021r. dot. szkoleń i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”. Poniżej Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty:

*Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz