Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””.

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2023r. dot. „Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-rozwijających dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu „Zmiana – zacznij od siebie””. Poniżej Protokół postępowania o udzielenie zamówienia:

*Projekt „Zmiana – zacznij od siebie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020