Wyniki zapytania w trybie konkurencyjności – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu „Budujemy kadrę przyszłości””

plakat

Informujemy, iż rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe z dnia 05.01.2022r. dot. kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości”. Poniżej Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty:

*Projekt „Budujemy kadrę przyszłości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz