Warsztaty z mieszkańcami gminy Regimin

Seniorzy z gminy Regimin w ramach uczestnictwa w projekcie „Ciechanowska koalicja seniorów” brali udział w warsztatach pn: „Komunikacja interpersonalna”, „Jak skutecznie działać w społeczności lokalnej” oraz „Sieciowanie organizacji senioralnych”.Cieszymy się, że seniorzy tak aktywnie w nich uczestniczyli. 

*Projekt „Ciechanowska koalicja seniorów” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025″. 

Dodaj komentarz