Warsztaty na zlecenie!!!

plakat projektu

A wiecie, że …

Nie tylko piszemy i organizujemy swoje fundacyjne projekty ⁉⁉⁉

Ale również, od lipca tego roku na zlecenie Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo Wychowawczych ,,Nasze Dzieci” (@Fipiow Nasze Dzieci ) oraz Federacji Ruch Organizacji Na Rzecz Społecznej Aktywności ROSA (FederacjaRosa ), realizujemy szereg warsztatów integracyjnych, motywacyjnych i psychologicznych w ramach projektu pn. „Akademia Młodych I-Obywateli” 😁😁😁

Uczestnikami warsztatów są dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych oraz z pieczy zastępczej z terenu powiatu przasnyskiego. Udział w zajęciach ma przede wszystkim wpłynąć na wzrost wiary w swoje możliwości, podnieść umiejętności pracy w grupie coraz poszerzyć wiedzę o wolontariacie 😊😊😊😊😊

*Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030