Warsztaty „Ekonomicznie wzmocnieni – finansowo włączeni”

W dniach 13 – 17 lutego nasza fundacja zorganizowała warsztaty pn. „Ekonomicznie wzmocnieni – finansowo włączeni” będące kolejnym etapem projektu  Erasmus + „Wzmocnienie młodzieży poprzez edukację finansową” realizowanego przez konsorcjum w składzie:  Youth Proactiv z Belgii, Fundacja reGeneracja z Polski, Social Innovation & Entrepreneurship Centre z Gruzji, Otwarty Uniwersytet Hellenistyczny z Grecji oraz Uniwersytet Kraju Basków z Hiszpanii. 

Poprzez organizowany w Polsce warsztat chcieliśmy zastosować w praktyce  narzędzia i zasoby, które stworzyliśmy w ramach projektu, tj. Podręcznik do edukacji finansowej oraz Zestaw ćwiczeń, aby zwiększyć kompetencje zawodowe młodzieży, motywację i satysfakcję i jednocześnie sprawdzić na ile wymienione zasoby i działania są przydatne i skuteczne.
Realizując te założenia, pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od krótkiego powitania i przedstawienia wszystkich uczestników oraz ich organizacji wysyłających. Warsztaty odbywały się Parku Nauki Torus.  Sesję poprowadziła Katarzyna Szmit, prezes Fundacji reGeneracja. Uczestnikom został przedstawiony cały cel i struktura projektu, aby lepiej zrozumieli cel szkolenia (który miał wykazać jakość materiału opracowanego wcześniej przez Konsorcjum). Po sesji wprowadzającej nastąpiły liczne sesje prowadzone przez Pawła Pyrzyńskiego z Grupy OPT-PRO. Poprowadził ona dwa wykłady dotyczące historii pieniądza i jego rodzajów, a także dwa kolejne stymulujące odgrywanie ról na temat podatków i ich logiki. Pierwszy dzień szkolenia zakończyliśmy wspólną kolacją integracyjną,  wzmacniając w ten sposób budowanie społeczności wszystkich uczestników.
Drugi dzień szkolenia poświęcony był „Budżetowaniu” i został poprowadzony przez Pawła Mieszkowskiego, właściciela firmy EduArt. Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu interaktywnych prezentacjach poświęconych: efektywności budżetowania; oszczędnościom, wydatki; kreatywnym sposobom lepszego zarządzania pieniędzmi; i metody budżetowania. Te pouczające prezentacje zostały połączone z ćwiczeniami z zestawu ćwiczeń i metodami nieformalnymi, aby lepiej zaangażować uczestników i promować dynamiczne podejście do edukacji. Po obiedzie kierownik projektu z YPA, Marina Angerri, przeprowadziła dynamiczną sesję na temat „Wyznaczanie celów oszczędnościowych”, w której prowadziła ćwiczenie oferowane przez zestaw ćwiczeń w ramach sekcji związanej z budżetowaniem
Tematem przewodnim trzeciego dnia szkolenia były „Inwestycje”. Naszym trenerem był Maciej Kraszewski ze Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni. Poprowadził dwie sesje mastermindowe „Co zrobić z dodatkowymi pieniędzmi” oraz „Jaki jest związek między rentownością a ryzykiem”. Ponownie sesje informacyjne połączono z debatami grupowymi i refleksją w pracy zespołowej — pomagając w ten sposób uczestnikom w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. Maciej Kraszewski zakończył swój udział wykładem na temat giełdy i kryptowalut, po którym nastąpiła sesja Q&A, pozwalająca uczestnikom na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub pytań. Po obiedzie pracownik młodzieżowy z Grecji, Dimos Balkouranidis, poprowadził praktyczną sesję na temat „Inwestycji” z wykorzystaniem zestawu ćwiczeń.
Przechodząc do czwartego dnia szkolenia, wszystkie sesje skupiały się wokół tematu przedsiębiorczości. Wielogodzinne sesje tego dnia poprowadzili również w głównej mierze znakomity trener Paweł Pyrzyński oraz Tamar Jangulashvili, prezes naszego partnera SINC w Gruzji. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podstawowymi koncepcjami przedsiębiorczości, jak również poznać od strony praktycznej model biznesowy Canvas. Realizując proponowaną w zestawie ćwiczeń aktywność pod nazwą „Elevator pich” uczestnicy zostali podzieleni na grupy i wykonali praktyczne ćwiczenie w ramach którego najpierw opracowywali koncepcje własnego biznesu aby następnie ubiegać się o dofinansowanie na swoje przedsiębiorstwa. Szkolenie zakończyliśmy ankietą dotyczącą autorefleksji i oceny.