Warsztat umiejętności ICT

We listopadzie oraz grudniu uczestnicy III edycji projektu „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo” brali udział w warsztatach umiejętności ICT. Warsztat obejmował 60h szkoleniowych. Uczestnikom zapewnione zostały materiały szkoleniowe. Uczestnicy poznali pakiet MS OFFICE, który z pewnością pomoże im w codziennym funkcjonowaniu a także lepszym dotarciu do lokalnych ofert pracy i potencjalnych pracodawców.

Projekt „Społecznie aktywni, skuteczni zawodowo” jest współfinansowany ze środków EFS  w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Lipowiec Kościelny/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS

Dodaj komentarz