Trening umiejętności społecznych

Jak wspominaliśmy wcześniej, okres jesienny to intensywny czas dla uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada”. W listopadzie grupa wzięła udział w „Treningu umiejętności społecznych”.
Dzięki Treningowi grupa warsztatowa nauczyła się m.in. budowania poczucia własnej wartości, reakcji na swoje emocje, rozwinęła też umiejętności w zakresie komunikacji, asertywności, czy współpracy w grupie oraz pozytywnego myślenia.

W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe i catering.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz