Szkolenie z zakresu źródeł finansowania działalności organizacji

W miniony weekend, tj. 19 – 20.09.2015 r. kobiety z siedmiu powstałych stowarzyszeń otrzymały solidną porcję wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działalność swoich organizacji.

W dwudniowym szkoleniu wzięły udział po 3 przedstawicielki każdej nowopowstałej organizacji na terenie 6 gmin objętych wsparciem projektowym. Podczas szkolenia zostały omówione nie tylko źródła finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, ale również alternatywne sposoby pozyskiwania środków na działalność organizacji. Poza tym program szkolenia obejmował również podstawy zdobywania środków od osób indywidualnych i firm. Trener przybliżył także Paniom dobre praktyki w pozyskiwaniu środków od społeczności oraz podpowiedział w jaki sposób skutecznie prosić potencjalnych darczyńców o wsparcie. Dzięki zdobytym w trakcie szkolenia informacjom kobietom łatwiej będzie zwrócić się o pomoc finansową, bo przede wszystkim będą wiedziały do kogo mogą zwrócić się o wsparcie i w jakim zakresie.

Dodaj komentarz