Staże się realizują :-)

Brawa dla nich 👏👏👏👏👏👏

Zapytacie – Dla kogo ❓❓❓

Odpowiedź brzmi: dla grupy odważnych uczniów Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, którzy, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, podjęli się wyzwania odbycia staży w ramach projektu „Budujemy kadrę przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 🇪🇺🇵🇱

Dzięki temu zdobywają wiedzę praktyczną i doświadczenie w realnym środowisku pracy 😁😁😁😁😁 W tym roku ukończyli także dodatkowe szkolenia zawodowe i tym samym stają się cennymi kandydatami na lokalnym rynku pracy 🎖🎖🎖

#FunduszeEU#FunduszeEuropejskieEU REGIO Poland @EUinPL