Spotkanie grup samopomocowych edycja II – „Aktywni mieszkańcy Bieżunia”

We wrześniu uczestnicy projektu „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” brali udział w spotkaniach grup samopomocowych. W każdej edycji zainicjowane grupy samopomocowe/grupy wsparcia spotykają i rozwiązują  wspólnie problemy pod okiem specjalisty: psychologa. To bardzo cenne wsparcie dla uczestników.

Projekt „Aktywni mieszkańcy Bieżunia” jest współfinansowany ze środków EFS  w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem i Gminą Bieżuń/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieżuniu oraz Centrum edukacji i rozwoju LOGOS

Dodaj komentarz