Spotkania upowszechniające rezultaty projektu

Koniec stycznia to czas, w którym upowszechnialiśmy rezultaty projektu „Obywatele Youtra – tu jesteśmy! Ciechanowsko-przasnyski dialog usystematyzowany młodzieży”. Był to moment, kiedy mogliśmy wyróżnić młodzież uczestniczącą w projekcie, opowiedzieć o ich zaangażowaniu, doświadczeniach oraz kompetencjach, które zostały nabyte dzięki uczestnictwu w projekcie.

Poniżej krótka fotorelacja ze szkół w Grudusku i w Ościsłowie.

Dodaj komentarz