Senior’21 – nowy projekt Fundacji

Z początkeim czerwca rozpoczynamy realizację kolejnego projektu skierowanego do Seniorów. Tym razem nasz oferta skierowana jest do Seniorów w wieku 55+ zamieszkujących 3 gminy powiatu ciechanowskiego: Glinojeck, Sońsk, Regimin oraz 3 gminy powiatu mławskiego: Lipowiec Kościelny, Strzegowo i Szydłowo. Bezpośrednimi odbiorcami działań będzie 60 osób.

Oferujemy następujące rodzaje zajęć:

– Nauka gry w bule,

– Dietetyczne warsztaty kulinarne,

– Trening pamięci,

– Warsztaty z rękodzieła,

– Wykonanie kolażu/albumu obrazującego przebieg projektu.

Fundacja nawiązała współpracę partnerską z podmiotami działającymi z seniorami i na rzecz seniorów z następującymi podmiotami:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Lipowcu Kościelnym 

Dodaj komentarz