Raport dot. sytuacji Seniorów w gminach objętych projektem

Projekt „Seniorzy w sieci – ciechanowskie sieci Seniorów” w swej formule oprócz działań profilaktycznych zawierał także spotkania networkingowo-warsztatowe, podczas których Seniorzy uczestniczący w projekcie skupiali się na własnych gminach oraz programach, które samorządy oferują osobom powyżej 60 roku życia. Chcąc stworzyć narzędzie wspierające długofalowe efekty projektu w ramach zadania opracowany został raport na podstawie wniosków z prowadzonych spotkań networkingowych, który stanowi podsumowanie zrealizowanych warsztatów i jednocześnie prezentuje rekomendacje dla poszczególnych samorządów w zakresie możliwości prowadzenia działań na rzecz Seniorów. Jego treść przedstawiona została zaproszeonym gościom oraz uczestnikom projektu na konferencji podsumowującej działania. Poniżej link, który pozwoli zapoznać się z Raportem.

Dodaj komentarz