Przedsiębiorcy Yout(h)ra – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej

Projekt „Przedsiębiorcy Yout(h)ra – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej z powiatów ciechanowskiego i przasnyskiego” jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej z 5 szkół województwa mazowieckiego. W projekcie weźmie 75 uczestników ( II i III klasy gimnazjum)z powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego oraz makowskiego: gminy wiejskiej Ciechanów, Karniewo, Krasne, Czernice Borowe, Glinojeck.

Celem Projektu jest zbudowanie w młodzieży gimnazjalnej zamieszkującej tereny wiejskie zachęty do przyjmowania postawy przedsiębiorczej, wzrost zainteresowania podejmowaniem działalności gospodarczej przez młodych ludzi, przekazanie im wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii oraz biznesu oraz pokazania możliwości biznesowych dostępnych dla młodych ludzi z terenów wiejskich. Projekt przewiduje realizację na terenie pięciu szkół wiejskich cyklu edukacyjnego, na który składać się będą prelekcje, wsparcie coachingowe oraz gra planszowa o zawartości merytorycznej odpowiadającej tematyce przedsiębiorczości. Cykl zaplanowany został przy użyciu narzędzi i metod ukazujących temat przedsiębiorczości w sposób ciekawy i atrakcyjny dla grupy docelowej, a jednocześnie innowacyjny i realizujący założenia edukacji nieformalnej, co będzie cennym doświadczeniem dla uczniów oraz szkół włączonych w realizację zadania.

W ramach projektu przewidziano:

  • 5 prelekcji z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów z powiatów: ciechanowskiego, makowskiego i przasnyskiego
  • 5 symulacji gry z zakresu przedsiębiorczości „Business play” dla łącznej grupy 75 uczniów;
  • turniej przedsiębiorczości z nagrodami dla uczestników projektu

Więcej informacji: 780-073-252 lub e-mail: biuro@regeneracja.org.pl

Do pobrania:

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Dodaj komentarz