Przedsiębiorcy Youthra czas start!

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy projekt skierowany do młodzieży z ciechanowskich klas gimnazjalnych, jego tytuł to:

„Przedsiębiorcy Youthra. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ciechanowskiej młodziezy gimnazjalnej”

Głównym celem jaki zamierzamy osiągnąć za sprawą realizacji działań projektowych jest zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii oraz postaw przedsiębiorczych wśród ciechanowskiej młodzieży gimnazjalnej, poprzez zaangażowanie ich w cykl spotkań integracyjno-warsztatowych dotyczących przedsiębiorczości, kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych i wyposażanie w nowe umiejętności praktyczne podczas rozgrywek symulacji gry biznesowej „Business play” oraz weryfikację nabytych umiejętności podczas przeprowadzania inicjatyw młodzieżowych.

Projekt ten ma trzy etapy:

1. Przeprowadzenie prelekcji z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów ciechanowskich oddziałów gimnazjalnych i wyłonienie w każdej szkole grupy 20 uczniów, którzy przejawiają zdolności przedsięnbiorcze.

2. Przeprowadzenie symulacji gry biznesowej „Business play”.

3. Przedsiębiorcza młodzież w działani, czyli realizacja inicjatyw na rzecz szkoły i innych uczniów.

Wszystkie szczegóły uczestnictwa znajdują się w poniższym regulaminie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorcy Youthra – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości ciechanowskiej młodzieży gimnazjalnej”

Uczniowe, którzy zakwalifikują sie do II etapu projektu, czyli rozgrywek „Business play” (lista osób będzie przesłana do poszczególnych szkół) zobowiąznai są do wypełnienia poniższych formularzy rekrutacyjnych, oświadczeń i deklaracji (wymagane są zgody rodziców):

Formularze rekrutacyjne, oświadczenia, deklaracje

Dodaj komentarz